سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

معلول از نظر حقوقی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

معلول از نظر حقوقی

معلول به افرادی اطلاق می شود که بر اثر یک ضایع جسمی ذهنی و روانی یا ضایعی که در اثر صدمات جسمی یا روانی تواما حادث شده باشد یک اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامتی و کارایی آنها ایجاد شده باشد به طوریکه در ادامه زندگی ان اختلال باعث کاهش استقلال فرد در زمینه اقتصادی و اجتماعی شود.

reduction in economic and social independence.