سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ملاک انتخاب همسر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ملاک انتخاب همسر

برای انتخاب همسر اولین معیاری که در نظر گرفته می شود اما ملاکی که به طور اولیه مورد نظر می باشد ویژگی هماهنگ بودن خانواده می باشد .تجارب نشان داده است که زمانی شور و شوق چند ماهه یا چند ساله زندگی فروکش نمود ناهماهنگی ویا هماهنگ بودن خانواده های زوجین در زندگی آنان نمود پیدا خواهد نمود.

For the first mate selection criteria will be considered