سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

ملا نظمی بهبهانی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ملا نظمی بهبهانی

ملا نظمی بهبهانی از شاعران متقدم خوزستان و بهبهان می باشد که در اواخر قرن دهم هجری در بهبهان قدم به جهان هستی گذاشت . او در نوجوانی برای تحصیل علم به اصفهان رفت و تا اوایل قرن یازدهم هجری در اصفهان بود و با پراکنده شدن دوستانش او هم به شیراز رفت و در مدرسه ای ساکن شد و در نیمه دوم قرن یازده در شیراز سرشناس شد و مورد احترام و تکریم قرار گرفت ، او عمری طولانی داشت و تا دهه قرن یازدهم هم زنده بود.ملا نظمی دیوانی دارد که شامل قصاید ، غزلیات، مقطعات، مراثی و رباعی است که نزدیک به 2200بیت می باشد.