سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

مهمترین منابع دریافت نمک - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

مهمترین منابع دریافت نمک

مهمترین منابع دریافت نمک در رژیم غذایی می توان به نمک نمکدان .نمک موجود در غذای پخته شده .انواع غذاهای آماده مانند سوسی کالباس همبرگر.انواع کنسروها .انواع تنقلات شور مانند پفک چیپس چوب شورانواع لبنیات شور مانند دوغ پنیر و کشک انواع ترشی و شورها.آجیل های شور مانند پسته بادام فندق اشاره نمود.The main sources of salt in the diet can be .nmk salt salt in processed foods like Suci types of sausages cooked food cans Hmbrgr.anva types of salty snacks like salted snacks such as yogurt, cheese, and curd dairy Shvranva wood chips and pickles countries such as pistachios, almonds, hazelnuts noted .jyl saline.