سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

میرجهانگیرخان آسترکی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

میرجهانگیرخان آسترکی

Loading the player...

میرجهانگیرخان آسترکی: فرزند تاج میر خان آسترکی حکم ران بختیاری به سال 974 الی 1037 ه.ق بود پدر ایشان در دوره ای از تاریخ حاکم بختیاری بود و میر جهانگر

خان از مادر به سلسله صفوی می رسید و میرجهانگیر خان در زمان شاه عباس می زیست و پسر ایشان خلیل خان آسترکی بودند. کارهای بزرگی در زمان ایشان صورت

گرفته از جمله جنگ های بین ایران و دولت عثمانی بود...