سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

میر نوروزی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

میر نوروزی

یکی از رسومی که در گذشته خصوصا در عهد ایران باستان رایج بود انتخاب میر نوروزی بوده است . میر نوروزی که از از اول فرودین تا پایان 13 انتخاب می شد حاکم .یا پادشاه شخصی را به عنوان جانشین خود انتخاب میکرد که توان عزل و نصب هم داشت.البته حکومت میر نوروزی بیشتر حالت مضحکه داشت و فرمان هایی که میداد باعث خنده مردم میشد. و در پایان سیزده میر نوروزی خود بخود عزل می شد.