سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ناخدا و جهیزیه طوبی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ناخدا و جهیزیه طوبی

ناخدا توفیق چند سال بود که با دخترش تنها زندگی می کرد همسرش رو در سالهای گذشته در اثر یک بیماری از دست داده بود و خودش نیز یک پایش را در حادثه ای با یک کوسه از دست داده بود . ناخدا صالح با ناخدا توفیق چند سالی بود که دوست بودند ناخدا صالح برای یکی از جاشو های خود از دختر ناخدا توفیق خواستگاری کرد و آنها به عقد یکدیگر در آمدند...Captain Captain Tawfik Saleh were a couple of years like a seaman Captain Saleh for his daughter's hand in marriage and they married Captain success came ...