سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

نافع بن هلال - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نافع بن هلال

نافع از اصحاب امیر مومنان علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام و از شهیدان کربلا است . نقل کرده اند که وی مردی بزرگ راز نگهدار ، شجاع ، قاری قرآن ، نافذ و کاتب حدیث بود و جنگ های جمل صفین و نهروان شرکت داشت . او همره چند تن دیگر به امام حسین علیه السلام پیوست . پس از اینکه سپاه پسر سعد آب را بر ارودوگاه امام حسین علیه السلام بست امام علیه السلام برادرش عباس علیه السلام را به همراه شماری از اصحاب از جمله نافع بن هلال برای آوردن آب مامور کرد آنان در تاریکی شب به فرات رفتند و پس از درگیری شدید با نگهبانان موفق شدند مقداری آب به خیمه ها برسانند . در میدان جنگ هنگامی که نافع دستگیر شد او را نزد پسر سعد بردند . ابن سعد به او گفت این نافع چه چیز سبب شد که اینگونه با خود رفتار کنی . نافع در حالی که خون بر محاسنش جاری بود ، گفت : به خدا سوگند دوازده تن از یاران تو را کشتم و شماری را زخمی کردم و خود را بر این کار سرزنش نمی کنم . اگر در بازوانم توانی مانده بود نمی توانستی مرا اسیر کنی . پسر سعد به شمر گفت سر از بدن او جدا کن . چون شمر شمشیر کشید نافع گفت اگر مسلمان بودی برایت دشوار بود که خدای را در حالی دیدار کنی که خون من بر گردنت باشد . خدا را سپاس می گویم که پایان کار ما را به دست بدترین آفریدگان خود سپرد سپس به دست شمر شهید شد