سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

نامه های مهر آمیز - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نامه های مهر آمیز

Loading the player...

دانلود

کودکی بعلت بیماری سرطان در بیمارستان بستری بود و هر روز چشم به راه نامه دوستان خود صندوق نامه را نگاه میکرد ولی نامه ای نبود و مادرش که این موضوع را دید هر روز خودش نامه ای می نوشت و برای فرزندش در صندوق میگذاشت تا فرزندش خوشحال شود و بعد از دوسال فرزندش فوت کرد ولی مادر دست از این کار برنداشت و برای همه بچه های سرطانی نامه می نوشت و دل آنها را شاد میکرد و این کار همچنان ادامه دارد.