سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

نامگذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری - سیما - نمایش محتوا

 

 

نامگذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری

نامگذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری