جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

نذر در شوشتر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نذر در شوشتر

Loading the player...

نذری دادن در هر شهری و در هرجایی به شکل و شیوه خاصی انجام می شود مردم گاهی برای برآورده شدن حاجت ها و خواسته هایشان نذری می دهند .شهروندی از شوشتر در مورد نذری دادن توضیحاتی می دهد که به شما تقدیم می شود.