سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

نظارت برانتخابات - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نظارت برانتخابات

دانلود

قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده شورای نگهبان گذارده است. در اصل نود ویکم از قانون اساسی شورای نگهبان ماموریت نظارت بر انتخابات را دارد. و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار می آید.