سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

نقش زنان در انقلاب 57 - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نقش زنان در انقلاب 57

برای شناخت نقش زنان در انقلاب ها باید صبورانه تاریخ را ورق زنیم و از لابلای اوراق آن زن مسلمان ایرانی را بشناسیم.زنی که ارزشها و اعتقاداتش ریشه در مکتبش دارد و الگویش در زندگی زهرا (ع) وزینب (ع) است.زنی که آگاهانه رسالتش را دریافته ودانسته اوست که می تواند جامعه اش را اعتلا بخشد ویا به قهقراء سوق دهد.زن انقلاب 57 زنی است از سلاله زنان نهضت مشروطیت ،زنی است از تبار زنان نهضت تنباکو، زنی است از نوادگان زنانی که وعده های رنگارنگ زضا خان نتوانست فریبشان دهد وارزشها واعتقاداتش را بربایدواورا به عروسکی در دست بیگانگان تبدیل کند.آری زن انقلاب 57 همان زنی است که در نهضت مشروطیت در لباس مردانه اسلحه به دست می گیرد و به میدان جنگ میرود و دلیرانه شهید می گردد .او همان زنی است که در نهضت تنباکو پیش قراول مردان می گردد وزنی است که رضاخان را عقب می راند و وادار به تسلیم میکند.پس در طول تاریخ ،چگونگی مبارزه را دریافته و پولادی آبدیده گشته است و یاد گرفته چگونه از خود و فرزندانش در زمان اسارت همسر در زندان های ساواک مراقبت کند.و کم نیاورد ، یاد گرفته چگونه به فرزندانش راه ورسم مبارزه را بیاموزد و بذر عشق و ایمان به مکتب و مملکتش رادر اعماق وجود آنها بپاشد. پس در دامان این زنان است که مردان پرورش یافته اند واز این زن آموخته اند که در مقابل ظلم و ستم سر خم نکنندو تا آخرین قطره خونشان بجنگند و تسلیم نشوند و شجاعانه از خاکشان پاسداری کنند و بیگانگان را بیرون رانند و اجازه ندهند که سرنوشتشان را دیگران رقم زنند.آری مردان سرزمین من دانش آموخته مکتب این زنان هستند که اینگونه بی پروا مبارزه کردندو از زندان و شکنجه نهراسیدند تا توانستند بذر انقلابی که در سالیان دراز کاشته شده و 15 خرداد 42 نهالی نورس گردیده بود در بهمن 57 به درختی تنومند تبدیل کنندوبرای همیشه کشورشان را از لوث وجود اجانب پاک کنند.He understood his mission Vdansth can promote his community, or will lead to Qhqra' woman Dhd.zn 57 revolution of the Constitutional movement descendant women, women of African descent, women tobacco movement, is a descendant of a woman who promises Zza Khan could not colorful Knd.v care SAVAK not least, learned how to teach children the drawing fight and seeds of love and faith in the school and their home countries there in the depths of collapse. Knndvbray their country from the filth presence of foreigners always clear.