سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا

دانلود

در قانون اساسی شوراها در چار چوب تحقق اصل عدم تمرکز اداری گامی در جهت توسعه سهم مشارکت مردم در نظام اجرایی جامعه محسوب می شوند و بر اساس آن بخشی از امور اداری استانها، شهرستانها ، بخشها و روستاها به مردم واگذار می شود . در این سیستم مردم با انتخاب برگزیدگانی برای انجام بخشی از امور اجرایی جامعه با اختیارات تعریف شده قانونی در اداره امور محل خود مشارکتی عینی خواهند داشت . از این منظر شوراها باعث افزایش نقش مشارکت مردم در اداره امور می شوند . این مشارکت از یک سو سبب افزایش احساس مسئولیت بیشتر در بین مردم می شود و از سوی دیگر موجب ظهور خلاقیتها و ابتکارات افراد در اداره امور حتی در کوچکترین واحدهای اجتماعی در سطح روستاها و محلات می گردد. به عنوان نمونه : در اصل صد قانون اساسی تصریح شده است : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. در اصل صدو یکم قانون اساسی نیز آمده است : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را نیز قانون معین می کند. شوراهای اسلامی شهر و روستا، در واقع نهادهایی برآمده از افکار و اندیشه مردم در نظام های مشارکتی هستند ازاینرو نانچه افرادی واجد شرایط و مسلط بر امور محوله به آنها راه یابند، می توانند منبع و منشا تحولات بسیار مثبتی برای همشهریان خود باشند. اعضای این شورای مردمی، به طور قطع باید دارای صلاحیت های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی باشند تا بتوانند به وظیفه ذاتی خود بدرستی عمل کنند. کمک به تدوین و تصویب قوانین ومقررات ، گزینش مدیران شهری، نظارت بر عملکرد شهرداران و دهیاران، و نیز استیضاح و عزل شهرداران، تدوین بودجه های سالانه مناطق شهری و رایزنی های مستمر با دولتمردان از جمله مهمترین وظایف ذاتی شوراهای اسلامی است که بدون مهارت های علمی و دارا بودن پیشینه مفید اجرایی، هیچ گاه قادر به انجام آن نخواهند بود.این مسولیت ها بویژه در کلان شهرها که از مشکلات و مسایل پیچیده تری برخورداند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ارتباطات مداوم با مردم، بازدید روزانه از محلات و مناطق، پیگیری مسائل و مشکلات مردم، استفاده از ظرفیت های مردمی، بهره گیری از دیدگاه های عالمانه صاحب نظران و تلاش برای جذب و جلب اعتبارهای مورد نیاز به منظور ایجاد تحول در فضاهای شهری و روستایی، بخش دیگری از وظایف قانونی این نهاد مردمی است که بازهم، برای اجرایی کردن آن، نیاز مبرم به تجربه و تخصص لازم و کافی خواهد بود. در فهرست خدماتی که شوراها به آن می پردازند اصولی همچون حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها ، پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی و ترویج فرهنگ نظم و قانون به موازات فراگیر کردن خدمات شهری و سلامت محیط زیست مد نظر است . شورای اسلامی شهر و روستا در عین حال از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است که این حمایت قانونی اهمیت نقش اجرایی آن را نشان می دهد. به طور کلی می توان گفت جایگاه شورا ها در جامعه به لحاظ ارتقای نقش مشورتی و مشارکتی مردم در ادراه امور جامعه نهادینه شده است و این نقش در قانون اساسی بعنوان یک ضرورت در اداره جامعه مورد تاکید است. بااجرای فصل ۷ قانون اساسی و برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفندماه ۱۳۷۷، اولین گام برای واگذاری قدرت سیاسی و اداری به منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا برداشته شد و این امر، تصمیمی راهبردی برای تکمیل چرخه مدیریت در کشور بود .