سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

نقش مجلس شورای اسلامی در اتخاذ سیاست های خارجی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نقش مجلس شورای اسلامی در اتخاذ سیاست های خارجی

Loading the player...

ضمن اینک فرصت خوبی است که افراد صالحی به مجلس راه پیدا بکنند اما یک تهدید هم وجود دارد که نکند دشمنان از طریق نماینده ای نفوذ پیدا کنند.

مجلس ما باید عاری از عناصر غرب زده ونماینده باید خود را سپر مشکلات مردم بکنند.نماینده مردم نماینده ای است که مردمی می آید و مردمی می ماند.