سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نقش مدیریتی زنان در الگوهای مصرفی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نقش مدیریتی زنان در الگوهای مصرفی

در یک زندگی مشترک خانم خانه در برنامه ریزی مالی نقش اساسی دارد . او با توجه به اولویت بندی های نیازهای خانه می تواند نقش به سزایی در امور خانه داشته باشد. In a joint life housewife in financial planning is essential. According to prioritize the needs of his home can have a significant role in the household.