جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

نماز اول وقت - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نماز اول وقت

دانلود

نماز اول وقت با شروع شدن الله اکبر اذان می تواند شروع شود به شرطی که فرد مطمئن باشد موقع اذان همان موقع است و باید تمامی ذکر های نماز در حالت عادی و ایستاده و شمرده شمرده خوانده شود...