جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

نماز شب هجدهم ماه رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نماز شب هجدهم ماه رمضان

نماز شب هجدهم؛ چهار ركعت در هر ركعت حمد و بيست و پنج مرتبه سوره کوثر.