سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

نمک ید دار تصفیه شده - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نمک ید دار تصفیه شده

نمک تصفیه نمکی است که در آن ناخالصی های نامحلول مانند فلزات سنگین و همچنین ناخالصی های محلول مانند آهک، شن و ماسه طی فرآیندی در کارخانه حذف شده است.نمک خوراکی باید از نوع ید دار و تصفیه شده باشد. نمک های تصفیه شده یددار به دلیل خلوص بالا میزان ید را بهتر و به مدت بیشتر حفظ می کنند. نگهداری و ذخیره نمودن نمک یددار به مدت طولانی (بیش از 6‌ماه) موجب از دست رفتن بخشی از ید آن می شود. برای حفظ ید در نمک، باید نمک را دور از نور و رطوبت و در ظرف در بسته پلاستیکی، چوبی، سفالی و یا شیشه های رنگی و تیره نگهداری کرد و جهت اضافه کردن آن به غذا در زمان طبخ، نمک را در انتهای پخت اضافه نمود تا ید آن در حداکثر مقدار حفظ شود. نمک تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی در افرادی که سابقه بیماری های گوارشی، کلیوی و کبدی دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتی های گوارشی، کلیوی، کبدی و حتی کاهش جذب آهن در بدن می شود.از خرید هر نوع نمک با عنوان "صادراتی- صنعتی" خودداری نمایید. از مصرف نمک دریا که فاقد ید کافی و دارای ناخالصی است خوداری کنید.همواره به وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت روی بسته بندی نمک یددار تصفیه شده توجه نمایید.دقت کنید که عبارت «نمک ید دار تصفیه شده» بر روی بسته بندی نمک درج شده باشد و از خرید هرگونه نمک با عنوان «صادراتی صنعتی» و یا «نمک دریا» خودداری نمایید.نمک باید به مقدار بسیار کم مصرف شود و همان مقدار کم نمک نیز فقط از نوع تصفیه شده یددار باشد.Salt, refined salt is insoluble impurities such as heavy metals and the soluble impurities such as lime, sand is removed at the factory Ast.nmk process of iodized food should be refined. Refined iodized salt due to the high purity iodine better and longer preserved. Handling and storage of iodized salt for a long time (more than 6 months) loss of part of it should be. To keep iodine in salt, the salt should be protected from light and humidity and in closed containers made of plastic, wood, pottery or stained glass and dark maintenance and to add it to food during cooking, salt added at the end of cooking so it should be maintained at the maximum value. Unrefined salt due to impurities in people with a history of gastrointestinal disease, liver and kidney damage and even continuous use in healthy people leads to digestive disorders, liver, kidney and even reduce the absorption of iron is used as buy any type of salt as "industrial Sadraty-" please do not. Sea salt without iodine intake is adequate and has refused impurities Knyd.hmvarh the production license from the Ministry of Health on the packaging of iodized salt, refined Nmayyd.dqt note that the term "refined iodized salt" on the package insert salt . and buy any salt titled "industrial exports" or "sea salt" Nmayyd.nmk should not be used in trace amounts and the small amount of refined iodized salt is also just.