رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

هركاري ميكنم خرابكاري ميشه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

هركاري ميكنم خرابكاري ميشه

Loading the player...

دانلود

سارا سجاده مادربزرگش رو پهن كرد و ميخواست برگرده خونشون اما از يه چيزي ميترسيد هرچي مادربزرگش ازش پرسيد اتفاقي افتاده چيزي نگفت و بالاخره پاشد رفت خونشون فردا صب سارا ناراحت توي حياط نشسته بود و با خودش مي گفت چرا من هركاري ميكنم خرابكاري ميشه كه متوجه شد صداي توپ بازي زهرا و خواهرش مياد با تعجب به توپي كه توي آسمون پرتاب ميشد نگاه مي كرد مادربزرگش اومد توي حياط و پرسيد كه چي شده سارا هم ماجراي ديشب رو براش تعريف كرد گفت وقتي داشتم مي اومدم خونه شما توپ زهرا از حياط خونشون پرت شد توي خيابون و افتاد جلوي پاي من . منم ميخواستم توپو براش شوت كنم كه اشتباهي توپشون افتاد توي درياچه منم كه ترسيده بودم فرار كردم و اومدم خونه شما الان هم ميترسم كه منو نبخشن مادربزرگش لبخندي زد و گفت دختر جون نبايد چيزي رو پنهون كني اگه همون ديشب به من گفته بودي كمكت ميكردم و اينهمه نگراني نمي كشيدي مادر بزرگ رفت خونه زهرا و با اونو خواهرش صحبت كرد تا سارا رو ببخشن زهرا و خواهرش هم سارا روبخشيدن و به مادربزرگ گفتن به سارا بگو كه بياد و با ما بازي كنه.