سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

هرکه کار خدا کند به یقین سختی اش کشد به آسانی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

هرکه کار خدا کند به یقین سختی اش کشد به آسانی

یک روز که حاکم شهر در شهر می گشت شنید که مرد نانوا با خود می گوید هرکه کار خدا کند به یقین  سختی اش کشد به آسانیاو می خواست مرد نانوا را امتحان کند با لباس مبدل به نانوایی رفت و در ازای چندتا نان که به ظاهر پول همراهش نبود یک انگشتر گران قیمت به امانت گذاشت نانوا انگشتر را در دخل گذاشت و وبه خانه رفت حاکم شهر نزد شاگرد نانوا آمد و از او خواست که انگشتر را در رودخانه بیاندازد و... he wanted to put the ring on the river and ...