سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

همسایه قدیمی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

همسایه قدیمی

در این داستان جالب دو خانم که همسایه قدیمی بودند بعد از مدت ها همدیگر را میبینند.  بعد از احوالپرسی همسایه ای که ازان محله رفته بود باز هم از برنامه ریزی و کتاب خواندن و اینکه دوست او زمانی از وقت روزانه خود را به خواندن کتاب و گذارندن وقت برای خود صرف می کند او را تحسین می کند .The interesting story of two women who were old neighbors see each other after a long time.