سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

همه سربازیم - موسیقی - نمایش محتوا

 

 

همه سربازیم

همه سربازیم از پیر و جوون

همه می جنگیم تا به پای جوون

همه سربازیم با توپ و تفنگ

 منتظر دستور آماده به جنگ

در هوا غوغا در دریا نهنگ

زنده باد ایران پرچمش سه رنگ

همه با قلبی پر از مهر و صفا

همگی با هم به یاری خدا

اسلحه به دست از خرد و کلون

می زنیم آتش به جون دشمنون

گر همه جهان بود دشمن ما

حامی و یاور ما بود خدا

ما همه پیرو دین احمدیم

امت واحده محمدیم

همه سربازیم از پیر و جوون

همه می جنگیم تا به پای جوون

همه سربازیم با توپ و تفنگ

 منتظر دستور آماده به جنگ

اسلحه به دست از خرد و کلون

می زنیم آتش به جون دشمنون