جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

هنگ مرزی دشت آزادگان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

هنگ مرزی دشت آزادگان

Loading the player...

دانلود

هنگ مرزی دشت آزادگان وظیفه صیانت و حفاظت از مرزهای غرب خوزستان رابرعهده دارد.

Border Regiment Azadegan Plain, Khuzestan Rabrhdh is the duty of preservation and protection of borders West.