سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

هومبر سه غاز - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

هومبر سه غاز

معامله و داد و ستد امری ضروری در یک جامعه می باشد. هر قوم نوعی محصول دارد که باید با فروش آن وسایل مورد نیاز خود را تامین کند. درگذشته معاملات به صورت معامله ای بوده است یعنی مبادله کالا با کالا . به اینصورت که کالایی با کالایی معاوضه  می شده که اینکار گاهی باعث ضرر و زیان یکی از دو طرف می شده بنابر این با چاره جو ی هایی که به عمل آمد واحد هایی برای اندازه گیری های کالا ها در نظر گرفته شد . واحد وزن در بهبهان و در گذشته عبارتند از : دخسی ، پشتی ،  دوسی ، پینا و...که این واژه ها در اصل دخسیر و پشتیر ، دوسیر و پینار بوده است که با فرایند واژه کاهش حرف  "ر" از آخر آنها حذف شده است. مثلا هومبر سه غاز که معادل هفتاد و پنج گرم می باشد.هفت تا نه غاز برابر 25 گرم می باشد.غاز کوچکترین واحد پول است که از قدیم تا اوایل دوره قاجاریه متداول بوده است.یک غاز برابر یک شانزدهم شاهی می باشد. اما در آن زمان ده غاز برابر با یک شاهی بوده است.

Trade and commerce in a society is essential. Any kind of product that people have to sell it needed to meet. A deal has been trading for the past bartering goods