جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

هومساده ا قوم پیشترن - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

هومساده ا قوم پیشترن

Loading the player...

دانلود

همسایه در فرهنگ و جامعه مردم بهبهان بسیار با اهمیت بوده است و در ضرب المثل های محلی واژه همسایه و احترام به آن زیاد آمده است مانند هومساده ا قوم پیشترن یعنی از اقوام هم همسایه به نزدیکتر می باشد زیرا بیشتر از حال ما خبر دارد.