سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

هیاری - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

هیاری

Loading the player...

هیاری: به معنی همکاری و یکی از رسومی است که از قدیم مرسوم بوده و بین طایفه ها اتفاق می افتد و بعنوان مثال اگر یک اتفاق یا کاری برای خانواده ای بیفتد تمام

فامیل و همسایگان به کمک او آمده و بدون هیچ گونه چشم داشتی انجام داده و تا پایان آن کار کنار او می باشند.