سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

هیاری - موسیقی - نمایش محتوا

 

 

هیاری

پسر اگر تو از جا بلند نشوی

اگر دل به دریا نزنی

شب را کی بیرون می کند

شب را کی از بین میبرد

اگر شب با صدای تو هم صدا شود

چه کسی ایل را صدا می کند

اگر ایل از خواب بلند نشه

چه کسی به بند مجاور می رود

بیا دست همدیه را بگیریم

شادی را به دهات ببریم

جان برای هم بدهیم

آسان است نگو نمیتوانیم

وقتی از خون همدیگه هستیم

ستین همدیگه هستیم

وایسادن پای همدیگه

آسانه نگو نمی تونیم

هفت لنگ و چار لنگ

نه کنیم از هم جدا

بیا بریم زیر یک چادر لنگه

و با صفا زندگی کنیم

ای خدای بالای سر چاره من دیگه ناچاره

آتش زده به دلم

که دیگه طاقت نداره

اگر از نو بلند شویم

بختمون در خواب نمی مونه

دست به دست هم بدیم

اتش به کار شب و تاریکی بزنیم