سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

هیچ ارزانی بی حکمت نیست - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

هیچ ارزانی بی حکمت نیست

Loading the player...

اربابی دونوکر داشت که ماهانه به یکی 50 تومان و به یکی 100 تومان حقوق میداد. نوکری که 50 تومان می گرفت نزد ارباب رفت و خواست  بداند با وجود اینکه آن دو به یک اندازه کار می کنند چرا به او 50 تومان می دهد . در همین حین صدای زنگ کاروانی شنیده شد . ارباب گفت برو ببین این صدای چیست ؟ نوکر رفت و بعد از چند لحظه برگشت و گفت ارباب کاروانی بود و آن صدای زنگ اشتران بود.ارباب آن یکی نوکر را صدا کرد و از او خواست که برود و ببیند این صدای چیست؟ نوکر دومی وقتی برگشت با توضیحات کامل گفت که کاروانی است که از پشت خانه میگذرد و همچنین گفت که آن کاروان چه باری را حمل میکرد ارباب گفت حال فهمیدی تو چرا دستمزدت کمتر است تو هر چقدر که ببینی و بدانی دستمزد میگیری.