جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

وصیت - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

وصیت

دانلود

وصیت: شخص میتواند در 1/3 اموال خود را وصیت کند و آنجا که بخواهد انجام شود، و باید وصیت با شرع منافاتی نداشته باشد و از لحاظ شرعی درست باشد...