سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

وهب بن جناح کلبی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

وهب بن جناح کلبی

وهب بن جناح ( یا حباب) كلبى طالب نوشیدن جام شهادت گردید و به طرف میدان آمد و نیكو جلادتى نمود و مبالغه در جهاد و كوشش بسیار در جنگ با اهل عناد فرمود و زوجه و مادرش هر دو در كربلا با او بودند. پس از اداى شرایط جوانمردى و اظهار جلادت خویش ، از میدان نبرد به نزد ایشان شتافت و به مادرخود گفت : آیا تو از من راضى شدى ؟ مادرش گفت : من از تو راضى نخواهم شد تا آنكه در حضور امام علیه السّلام كشته شوى زوجه اش نیز گفت : تو را به خدا سوگند مى دهم مرا به عزاى خودت منشان . مادرش گفت : اى فرزندم ! به سخن او گوش مده و از راءى همسرت كناره جستن را اَوْلى بدان و به سوى میدان برگرد تا در حضور پسر دختر پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله كشته شوى كه در روز قیامت به شفاعت جدّ بزرگوار او برسى ؛ پس وهب رو به میدان بلا آورده و جنگ جانانه نمود تا آنكه دستهایش از بدن جدا گردید. در این هنگام همسر او عمودى برداشت و به یاری وهب شتافت در حالى كه مى گفت : پدر و مادرم فدایت باد! تو همچنان در حضور اهل بیت عصمت و طهارت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله جنگ و جلادت نما. وهب برگشت تا او را به خیمه زنان برگرداند، همسرش گفت : برنمى گردم مگر آنكه با تو بمیرم ! حضرت سیّدالشهدا علیه السّلام به آن عفیفه ، فرمود: خدا تو را رحمت كناد و در عوض احسان تو به ما اهل بیت ، جزاى خیرت دهاد، برگرد. پس آن زن اطاعت كرد و برگشت . وهب دوباره مشغول جنگ شد تا به درجه رفیع شهادت نائل آمد.