سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

ویتامین سنج موبایلی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ویتامین سنج موبایلی

اگر رنگتان پریده و بی‌حال هستید، احتمالا بدنتان به ویتامین و مواد معدنی نیاز دارد، اما چه ویتامینی باید بخورید؟ ویتاسیخ برای پاسخ به این پرسش ساخته شده است. گجتی که از طریق جک 3.5 میلی‌متری هدفن به تلفن‌همراه وصل می‌شود و اپلیکیشن مخصوص آن به شما می‌گوید نوک قلم را در چه نقاطی از دستتان بگذاریدپس از اتمام کار، این اپ میزان ویتامین‌ بدنتان را به تفکیک اعلام می‌کند و یک برنامه غذایی در اختیارتان قرار می‌دهد که چگونه آنها را جبران کنید. در ضمن این اطلاعات ذخیره می‌شود.

If you're so white, pale and lethargic, possibly the vitamins and minerals your body needs, but what vitamins should I eat?

Vytasykh made to answer these questions. Gadget that connects via 3.5 mm headphones to the phone and its specific application tells you what parts of the pen in your hand.
When you're done, the app tells breakdown of the vitamins your body and gives you a meal plan how they will compensate. In addition, this information is stored.