سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰

ویژه برنامه سفر ریاست محترم جمهوری به استان - سیما - نمایش محتوا

 

 

ویژه برنامه سفر ریاست محترم جمهوری به استان

ویژه برنامه ی سفر ریاست محترم جمهوری به استان خوزستان از شبکه استانی سیمای خوزستان تهیه و پخش شد. در این سفر به پیشرفت های اجرایی مصوبات سفر سال 1392 و نیازهای استان استان مورد بررسی قرار گرفت، همچنین ضمن بدرقه کاروان بزرگ حسینی، طرح های سالن بزرگ مرزی شلمچه، میادین نفتی یادآوران، آزادگان مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنین دو طرح آبرسانی به شرق اهواز و دشت آزادگان و طرح سیستم کنترل راه آهن جنوب  مورد بهره برداری قرار گرفت و  بازدید از روند طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری صورت گرفتند...

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

تهیه کننده: احمد غفاری

مجری: علیرضا قماشی