اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۶

پخش گزارش اقتصاد مقاومتی در شبکه سراسری - خبر - نمایش محتوا

 

 

پخش گزارش اقتصاد مقاومتی در شبکه سراسری

پخش گزارش اقتصاد مقاومتی در شبکه سراسری

پخش گزارش اقتصاد مقاومتی در شبکه سراسری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خوزستان ، گزارش اقتصاد مقاومتی تولیدی از مرکز خوزستان ،به عنوان اولین گزارش ارسالی از مراکز استانها در خبر سراسری ساعت 14 روز 95/01/01 پخش گردید.