سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

پرزنک - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

پرزنک

معامله و داد و ستد امری ضروری در یک جامعه می باشد. هر قوم نوعی محصول دارد که باید با فروش آن وسایل مورد نیاز خود را تامین کند. درگذشته معاملات به صورت معامله ای بوده است یعنی مبادله کالا با کالا . به اینصورت که کالایی با کالایی معاوضه  می شده که اینکار گاهی باعث ضرر و زیان یکی از دو طرف می شده بنابر این با چاره جو ی هایی که به عمل آمد واحد هایی برای اندازه گیری های کالا ها در نظر گرفته شد . واحد وزن در بهبهان مانند پرزنک به معنی مقدار بسیار ناچیز و کم از چیزی می باشد .اما در اصل به معنی آنچه که با نوک انگشت ابهام و سبابه بتوان گرفت از قبیل آرد ، نمک و شکر...

Trade and commerce in a society is essential. Any kind of product that people have to sell it needed to meet. In the past, the transaction has been trading for the bartering of goods.