سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰

پشتیر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

پشتیر

معامله و داد و ستد امری ضروری در یک جامعه می باشد. هر قوم نوعی محصول دارد که باید با فروش آن وسایل مورد نیاز خود را تامین کند. درگذشته معاملات به صورت معامله ای بوده است یعنی مبادله کالا با کالا . به اینصورت که کالایی با کالایی معاوضه می شده که اینکار گاهی باعث ضرر و زیان یکی از دو طرف می شده بنابر این با چاره جو ی هایی که به عمل آمد واحد هایی برای اندازه گیری های کالا ها در نظر گرفته شد . واحد وزن در بهبهان و در گذشته عبارتند از : دخسی ، پشتی ، دوسی ، پینا و...که این واژه ها در اصل دخسیر و پشتیر ، دوسیر و پینار بوده است که با فرایند واژه کاهش حرف "ر" از آخر آنها حذف شده است. پشتیر یا پشتی در گویش محلی بهبهانی برابر با 8 کیلو گرم بوده است.

Trade and commerce in a society is essential. Any kind of product that people have to sell it needed to meet. In the past, the transaction has been trading for the bartering of goods.