سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

پیامدهای اجتماعی مصرف سیگار - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

پیامدهای اجتماعی مصرف سیگار

سیگار بر روی پیامدهای اجتماعی سیگار در جامعه اثر می گذارد . سیگاری ها تمایل دارند که با سیگاری های دیگر وارد صحبت شوند . یعنی خود را به یک سمت دیگر می کشانند و تقریبا از جمع فاصله می گیرند.

On the social consequences of smoking cigarettes affects the community. Cigarette smokers tend to be talk of another. The other side to a draw and almost total fall distance.