سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

پیامدهای خانوادگی مصرف سیگار - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

پیامدهای خانوادگی مصرف سیگار

آدم های سیگاری در سازگاری با دیگران موفقیت کمتری دارند چون معمولا آدم هایی  می باشند که تحریک پذیری بیشتری دارند چون معمولا آدم هایی می باشند که تحریک پذیری بیشتردارند و زودتر جوش می آورند و این بر روی سازگاری آنها  اثر می گذارد .دود سیگار بر خود فرد سیگاری و اطرافیان او اثر منفی می گذارد حتی وقتی یک فرد سیگاری می کشد دود سیگاری بر روی وسایل می نشیند.و این شخص و خانواده دوباره این دود را که به آن دود سوم می گویند دوباره استفاده می کنند.

Most people who smoke are less successful in coping with others because usually people who are more irritability