سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

پیامدهای روانی مصرف سیگار - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

پیامدهای روانی مصرف سیگار

ما به طور طبیعی گاهی اوقات تحت هیجانات و استرس قرار می گیریم و این طبیعی می باشد و راههای مناسبی برای تخلیه این هیجانات وجود دارد ولی افراد سیگاری به ظن خود می توانند که این تنش ها را می توان با سیگار کشیدن تخلیه کرد در صورتیکه ما باید یاد بگیریم که این تنش ها و اضطراب ها را به شکل مناسب تخلیه کنیم.

We naturally sometimes we are placed under stress and emotions and this is normal