سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

پیام های سوره قدر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

پیام های سوره قدر

سوره قدر در مکه نازل شده است و همانند دیگر سوره های مکی آیاتش کوتاه و موزون است.این سوره با اشاره به نزول قران در شب قدر آغاز و با بیان اهمیت شب قدر نزد خداوند و برتری آن بر هزار ماه ادامه میابد و با سلام و درود الهی در ان شب پایان می پذیرد.هر چیز میوه ای دارد و میوه قرآن سوره قدر است، هر چیز گنجی دارد و گنج قرآن سوره قدر است، هر چیز یاریگری دارد و یاریگر ضعیفان سوره قدر است، و هر چیز راه آسانی دارد و راه آسان برای درماندگان سوره قدر است و هر چیز عصمتی دارد و عصمت مؤمنان سوره قدر است و هر چیز هدایتی دارد و هدایت صالحان سوره قدر است، هر چیز سروری دارد و سرور قرآن سوره قدر است. و برای هر چیز حجتی است و حجت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سوره قدر است پس به آن ایمان بیاورید.سوره قدر نود و هفتمین سوره قرآن كریم است .در این تولید کوتاه به نکته ها و پیامها در سوره مبارکه قدر پرداخته می شود