سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

پینار - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

پینار

معامله و داد و ستد امری ضروری در یک جامعه می باشد. هر قوم نوعی محصول دارد که باید با فروش آن وسایل مورد نیاز خود را تامین کند. درگذشته معاملات به صورت معامله ای بوده است یعنی مبادله کالا با کالا . به اینصورت که کالایی با کالایی معاوضه می شده که اینکار گاهی باعث ضرر و زیان یکی از دو طرف می شده بنابر این با چاره جو ی هایی که به عمل آمد واحد هایی برای اندازه گیری های کالا ها در نظر گرفته شد . واحد وزن در بهبهان و در گذشته عبارتند از : دخسی ، پشتی ، دوسی ، پینا و...که این واژه ها در اصل دخسیر و پشتیر ، دوسیر و پینار بوده است که با فرایند واژه کاهش حرف "ر" از آخر آنها حذف شده است. پینار یا پینا در گویش محلی بهبهانی برابر با 1کیلو گرم بوده است. پینار در اصل مخفف 5 انار بوده است یعنی وزنی معادل تقریبی 5 انار بوده است.البته اندازه ها در پینار متفاوت بوده است مثلا پینار بقال ، معادل 950 گرم و پینار قناد برابر با 900 گرم و پینار پشتی معادل یک کیلو چند گرم بوده است.

Trade and commerce in a society is essential. Any kind of product that people have to sell it needed to meet.