سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

چشم به راه - موسیقی - نمایش محتوا

 

 

چشم به راه

افتو بالا بلندم زیر پاهاتم یه نظر کن

بدرا زپشت اورا شو دنیانه سحر کن

داغ دل ز افتو ریت دل اسیر تال میت

مر ندونی تی به ره تو عاشقا دادنه جون سیت

زتو نازو ز تو دیری زمو صورو ز مو اسرار

روز و شو ندارم ایچو بخدا زشوق دیدار

ای گل سر بهاری کی ایای وا دیاری

دل تنگم بی قراره مونه کشته بی قراری

طاقتی نمنده سی مو عاشقی نمنده چی مو

کی ایاهی گل نازم بنشینی ری بری مو

وا غروب روز جمعه ار بیاهی ایگرم جون

سیر ابو زمین تشنه اسمون اباره بارون.