سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

چشم پزشک تلفن همراه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

چشم پزشک تلفن همراه

گجتی کوچک به تلفن هوشمند وصل می شود و می توان با آن چشم فرد را به سهولت معاینه کرد سپس داده هایی به اپلیکیشن تلفن ارسال می شود و وضع چشم فرد مشخص می شود هدف از تولید این گجت کمک به مناطق محروم از امکانات بهداشتی و پزشکی بوده است.لباس به گونه ای طراحی شده است که بدن را در هوای سرد، گرم نگه داشته شود.

Ast.lbas been designed in such a way that the body is cold, be kept warm.