سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

کاسه داغ تر از آش - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کاسه داغ تر از آش

Loading the player...

هر کسی که در انجام کاری بیشتر از ذینفع و مسئول پافشاری کند، گفته می شود: فلانی «کاسه داغ تر از آش» است

در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار هر ساله یک روز از فصل بهار در سرخه حصار تهران برنامه آش پزان با حضور شاه وخاندان سلطنت واعیان و اشراف کشور با تشریفات خاص و برنامه مفصلی اجرا می شده است که تمام امرا و وزراء مملکت در پختن این آش کار و وظیفه ای بر عهده داشته اند

یکی بادمجان پوست میکند، یکی خس و خاشاک نخود و لوبیا را می گرفت و دیگری سبزی پاک می کرد، یکی هم هیزم زیر دیگ می گذاشت. خلاصه تمام اعاظم کشور از زن ومرد به کاری مشغول بودند و در پیشگاه سلطان خود را خادم وخدمتگزار نشان می دادند.

چون آش طبخ و آماده می شد، آن را در کاسه های چینی بزرگ و کوچک می ریختند و به فراخور مقام و منزلت بین وزرا و امرا و رجال و همسران شاه که افتخار حضور داشته اند تقسیم می کرده اند. آن گاه سفره عریض و طویلی گسترده می شد. هرکس به جای خود که قبلا معین شده بود می نشست و از ظرف مخصوصش با تظاهر به کمال میل و اشتها تناول می کرد

در نهایت هریک از مدعوین موظف بود کاسه چینی را پس ازخوردن آش پر از سکه طلا و اشرفی کند و به حضور شاه تقدیم دارد! وچون کاسه هر کس بزرگتر بود در این معامله پول داغ تر می شد می گفتند: کاسه از آش داغ تر است