جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

کتاب از نگاه امام علی (ع) - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کتاب از نگاه امام علی (ع)

امام علی (ع) می فرماید: کسی با کتاب ها تسلی و ارامش یابد هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.

Imam Ali (AS) said: Whoever finds comfort with books never loses his composure.