سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

کتاب تاملی در نهضت عاشورا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کتاب تاملی در نهضت عاشورا

کتاب تاملی در نهضت عاشورا

کتاب تاملی در نهضت عاشورا

رسول جعفریان درکتاب تاملی در نهضت عاشورا به دنبال ارائه گزارشی صحیح و مستند از واقعه عاشورا و اربعین حضرت و بررسی حکمت و آثار قیام و شهادت حضرت می‌باشد که ناگزیر برای این هدف به بررسی منابع دسته اول عاشورا و تحریفاتی که در این زمینه اتفاق افتاده بصورت مختصر پرداخته است.

Messenger Jafarian book, Reflections on the movement of Karbala to provide proper reports and documentation of the event and fortieth day of Ashura uprising and martyrdom of Hazrat Imam and wisdom and work is