سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

کتاب زن و شوهری - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کتاب زن و شوهری

کتاب زن و شوهری از مجموعه کتاب های ایرانی می باشد  .کتاب زن و شوهری با رویکرد آسیب شناسی فرهنگی توسط آقای  ابراهیم اصلانی نوشته شده است و انتشارات قو آن را چاپ  کرده است. در کتاب زن و شوهری چهار فصل وجود دارد.مطالب این کتاب با رویکرد آسیب شناسی فرهنگی نوشته شده تا با شناخت عیب ها و آفت ها در رفتارهای فردی و منش اجتماعی به اصلاح رفتارها و نگرش های خود بپردازیم.

A couple of Iranian books book collection .ktab couple with cultural pathology approach by Mr. Ibrahim Aslan has written and published swan print it.