سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

کتاب عرفان ماه رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کتاب عرفان ماه رمضان

کتاب:عرفان ماه رمضان--نویسنده: محمدحسن احمدی فقیه یزدی .00ناشر: آیات بینات در مقدمه ی کتاب عرفان ماه رمضان آمده است :بررسی ابعاد معنوی و عرفانی ماه مبارك رمضان در فضیلت این ماه و اعمال مربوط به آن است. در این راستا،در کتاب عرفان در ماه مبارک از منظری قرآنی و روایی، به بیان آثار انسان ساز ماه مبارك رمضان پرداخته شده و آثار معنوی روزه، عبادت، انفاق، اعمال سحر و دعا در این ماه، بیان گردیده است. نویسنده، تجلی عرفان در ماه مبارك رمضان را، در نوافل و اعمال مخصوص این ماه دانسته و چگونگی به جای آوردن نوافل، ادعیه و اعمال دهه آخر ماه مبارك رمضان را بررسی کرده است.