سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

کتاب پرورش توانایی های ذهنی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کتاب پرورش توانایی های ذهنی

Loading the player...

کتاب پرورش توانایی های ذهنی در کودکان و نوجوانان توسط خانم نرگس تبریزی و خانم آرزو احمدیایی تالیف شده است . این کتاب کمک می کند که مشکلات تمرکز و دقت در دانش آموزان مورد بررسی قرار بگیرد و سپس با راه کارهایی که این کتاب در اختیار ما قرار می دهد آن مشکلات رفع شوند.این کتاب کمک می کند که بتوانیم با استفاده از تمریناتی که در این کتاب ارائه شده تعامل مغز با محیط را افزایش بدهیم بنابراین باعث می شوید تحریک بیشتر مغز صورت بگیرد و عملکرد مغزی در بچه ها افزایش پیدا کند. کتاب پرورش توانایی های ذهنی کمک می کند تا بتوانیم تمرکز را در بچه ها افزایش بدهیم و بی دقتی های آن ها را اولا تشخیص بدهیم و در ضمن با استفاده از راه کارهای کتاب برای رفع آنها و تقویت دقت و تمرکز مناسب برای کارهای درسی بچه ها موفق شویم . این کتاب به بچه ها کمک می کند که مغز آنها با موضوعات متفاوتی در گیر شود و این درگیری زیاد مغز با موضوعات متفاوت درک و فهم بیشتر و یا دقت بالاتر را در یادگیری درس ها به دنبال خواهد داشت.