سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

کشکاب - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کشکاب

کفش در گویش بهبهانی به شکل کوش تلفظ می شد و شکل ها و انواع مختلفی داشت که می توان به " کشکاب " اشاره نمود: تقریبا تخته ای داشت با بندی ضربدری که بر روی آن بسته می شد. و آنرا هنگام حمام رفتن یا روزهای گلی یا بارانی می پوشیدند.

Behbahani dialect was pronounced shoe-shaped ears and a variety of shapes and types that can be "Kshkab" noted